Kasutustingimused

Kasutades www.katusekalkulaator.ee  kodulehte, kinnitate, et nõustute käesolevate kasutus-tingimustega.

1. Hõlmatus

Käesolevad kasutustingimused hõlmavad Kivikatus24 OÜ poolt pakutava www.katusekalkulaator.ee    e-teenuse (edaspidi „Koduleht“) igakülgset kasutamist. Kasutustingimusi võidakse täiendada või muuta vastavalt äritegevuse muutustele. Kodulehele saabumist ja kasutamist loetakse kasutustingimuste praeguse versiooniga nõustumiseks.

 2. Teenused

Koduleht sisaldab ettevõttega seotud andmeid ja teenuseid nende vaatamise ja allalaadimise eesmärgil. Jätame endale õiguse lõpetada Kodulehe tegevus igal ajal kas osaliselt või täielikult. Interneti ja arvutisüsteemide omadustest tulenevalt me Kodulehe jätkuva kasutusvalmiduse eest vastutust ei võta.

 3. Külastaja andmete salvestamine ja kasutamine

Salvestame Kodulehe kaudu vormide või e-posti teel saadetud isikuandmeid oma müügi- ja turundustegevuse eesmärgil. Meil on õigus võtta esitatud kontaktandmete alusel nende esitajaga ühendust. Me ei avalda ega müü isikuandmeid edasi kõrvaliste ega kolmandate isikute vabaks kasutuseks. Müügi- ja turundustegevuse eesmärgil on meil siiski õigus avaldada isikuandmeid meie asjadega tegelevatele koostööpartneritele ja salvestada isikuandmeid kodulehega mitteseotud rakendusse või teenusesse, nt e-kirjavahetuse programmi või kliendihaldusprogrammi. Säilitame isikuandmeid seni, kuni see on ärilisel otstarbel vajalik. Meie kasutatavad rakendused ja teenused võivad paikneda ka väljaspool ELi. Kasutajal on igal ajal õigus taotleda oma andmete kustutamist või enda kätte saamist. Tutvuge andmekaitsepoliitikaga täpsemalt Privaatsuspoliitikas ja andmete kustutamise taotlemisega aadressil: http://www.katusekalkulaator.ee/privaatsuspoliitika

 4. Andmeid ja dokumente puudutavad kasutusõigused

Käesolevad kasutustingimused puudutavad andmete, programmide ja dokumentide igasugust kasutamist Kodulehel. Andmed, programmid ja dokumendid on autoriõigusseaduste ja rahvusvaheliste autoriõiguslepingute ning intellektuaalset omandit puudutavate lepingutega kaitstud.

5. Intellektuaalne omand

Kodulehel olev materjal, sh igasugune sisu, andmed, fotod, pildid, graafika, nimed, kaubamärgid ja logod on Kivikatus24 OÜ või vastavate litsentsi väljastajate omand. Autoriõigus- ja kaubamärgiseadused ja muu intellektuaalset omandit puudutav seadus kaitsevad neid. Kodulehe kasutajal on õigus kodulehte sirvida ja vaadata. Kodulehe sisu ei tohi muuta, kopeerida, jäljendada, müüa, välja rentida, kasutada, täiendada ega sellest muul moel kasu saada ilma Kivikatus24 OÜ eelneva kirjaliku loata.

6. Kasutaja kohustused

Tulles Kodulehele või seda kasutades ei tohi kasutaja:

  • kahjustada teisi inimesi, eriti alaealisi, ega riivata nende õigusi;
  • rikkuda üldisi moraalinorme;
  • rikkuda intellektuaalse omandi õigusi ja muid omandiõigusi;
  • sisestada kodulehele mitte mingisugust sisu, mis sisaldab viirust või muid andmeid, mis suudavad programmi kahjustada;
  • vahendada, salvestada ega alla laadida hüperlinke või sisu, milleks kasutajal puudub õigus;
  • levitada soovimatuid e-kirju ega alusetuid viirusehoiatusi, veateateid või muud vastavat materjali;
  • kasutaja ei tohi ahvatleda kedagi loosimistele, kettkirjadele, püramiidiskeemidele ega muudele analoogsetele tegevustele.

Meil on õigus piirata ligipääsu Kodulehele igal ajal, eriti aga juhul, kui kasutaja rikub ükskõik millist käesolevatest kasutustingimustest tulenevat kohustust.

7. Hüperlingid

Kodulehel võib olla hüperlinke kolmandate osapoolte lehtedele. Me ei vastuta selliste lehtede sisu eest ega esita ega soovita lehti ega nende sisu enda omade pähe. Me ei kontrolli selliste lehtede andmeid ega vastuta nende sisu ja esitatud teabe eest. Kasutaja vastutab selliste lehtede kasutamise eest ise.

8. Küpsiste kasutamine ja andmete salvestamine kasutaja seadmesse

Kodulehel kasutatakse küpsiseid, mis aitavad arendada kodulehte veelgi kasutajasõbralikumaks. Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse internetilehelt kõvakettale või veebilehitsejasse, mis võib salvestada küpsise edasi kõvakettale.

Küpsise ülesanne on lihtsustada, parandada ja kiirendada asjaajamise kogemust. Küpsised näitavad kodulehe külastamise aega ja kestust, milliseid faile alla laetakse ning millistel lehtedel käiakse ja milliselt lehelt kodulehele tullakse. Küpsised näitavad ära ka interneti teenuse pakkuja. Tänu küpsistele on võimalik kodulehte pidevalt arendada.

Mõne kodulehe sisu külastamiseks võib olla küpsiste kasutamisega nõustumine kohustuslik. Kasutaja veebibrauser nõustub küpsiste kasutamisega tõenäoliselt eelnevalt määratud vaikimisi väärtuste põhjal, kuid kasutajal on võimalik takistada küpsiste kasutamist brauseri seadetes või eemaldada küpsised brauserist pärast teenuse kasutamise lõppemist.

Küpsiseid kasutatakse ainult selliste kõvakettal olevate andmete kontrollimiseks, mille Koduleht on salvestanud. Me ei kogu küpsiste abil isikuandmeid, nt nimesid või e-posti aadresse. Küpsistega kogutavad andmed ühendatakse ja pannakse kokku anonüümselt. Küpsised ei kahjusta kasutaja seadet ega faile.

Täpsem teave küpsiste kohta on aadressil: www.youronlinechoices.eu ja www.allaboutcookies.org.

9. Kodulehe optimeerimise tööriistad

Kasutame mõningatel lehtedel spetsiaalseid analüüsiprogramme, et analüüsida oma internetilehe struktuuri. Nii on võimalik avastada, kui kasutajal esineb internetilehel liikudes probleeme. Tööriistad aitavad parandada internetilehtede struktuuri ja pakkuda külastajatele paremat kogemust.

Google Analytics

Kasutame oma kodulehel Google Analyticsit, Google Inc.-i (Google) võrguanalüüsi teenust, mis võimaldab kodulehe kasutamist analüüsida. Et Google Analyticsil oleks võimalik kodulehe kasutamist analüüsida, paneb ta arvutisse küpsiseid. Küpsiste abil edastatakse ja salvestatakse kodulehe külastamise kohta kogutud andmed reeglina Google´i serverisse Ameerika Ühendriikidesse.

Kodulehe kasutamise põhjal kogutud andmete põhjal hinnatakse kodulehe kasutamist, koostatakse kasutusraporteid ning arendatakse kodulehte. Google Analyticsi poolt väljaselgitatud Teie IP-aadressi muude Google´i andmetega ei ühendata. Google´il on õigus väljastada andmeid ka kolmandatele osapooltele, kui selleks on seadusest tulenev kohustus või kui kolmas osapool töötleb andmeid Google´i nimel.

Käesoleval lehel on aktiveeritud IP-anonümiseerimine. See tähendab seda, et Google teeb Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna riikides elavate kasutajate IP-aadressi enne selle edastamist Ameerika Ühendriikidesse lühemaks.

Küpsiste kasutamist on võimalik takistada brauseri seadetes, kuid sellisel juhul võib esineda kodulehe funktsionaalsuses puudusi. Käesoleva kodulehe kasutamisega nõustute, et Google töötleb Teie isikuandmeid eelpool kirjeldatud viisil ja eesmärkidel. Teil on võimalik takistada küpsiste abil kogutud kodulehe kasutamisega seotud andmete kogumist ja kasutamist Google´is, laadides alla ja paigaldades järgmise lingi kaudu oma seadmesse brauserilaiend: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi Arvestage, et laiend on brauseri- ja arvutipõhine. Laiendi kasutusest eemaldamisega on võimalik kasutamist puudutavaid andmeid koguda. Tutvuge Google´i andmekaitsepoliitikaga aadressil http://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/.

Google Tag Manager

Google Tag Manageri kasutatakse kodulehe teekide haldamiseks. Google Tag Manageri kasutades ei toimu otsest küpsiste salvestamist ega isiklike andmete kogumist. Kõnealune tööriist aktiveerib muud teenused, mis andmeid teatud juhtudel koguvad. Google Tag Manager ise neid andmeid ei kasuta.

SendGrid e-posti saatmise teenus

Kodulehel olevate vormide saatmiseks e-postiga kasutatakse SendGrid teenust. Kasutame seda tööriista saadetud e-posti edasiliikumise jälgimiseks.